Українська версія


 1. Корисні спортивні правила для повсякденного життя

  Спорт є лише частиною життєдіяльності людини, тому спортивні правила є також життя. Але, нерідко, коли про ці правила забувають, і ними не користуються, тим самим ускладнюючи собі життя. Сподіваюсь, що правила, які розглянуті нижче допоможуть вам у побуті.

  Повністю

  Розділ:   Корисне   |    Додано:  10.07.2018 00:01    |    Оновлено:  
 2. Суспільство очима С. Кінга в романі «Протистояння».

  Так сталося, що я став палким прихильником творчості "короля жахів" Стівена Кінга. Не пам‘ятаю, що спонукало мене взятися за читання його романів, бо починав я з «Кладовища домашніх тварин» та «Адової кицьки», але його розповіді мені дуже сподобалися. Єдине, що одразу мені не сподобалося в романах Стівена Кінга, так це те, що 

  Повністю

  Розділ:   Суспільство   |    Додано:  11.04.2018 23:36    |    Оновлено:  
 3. Тваринний світ в українській міфології

  Протягом багатьох століть наші предки перебували в тісному зв'язку з тваринним світом (не те, що зараз). Завдяки цій взаємодії тварини наділялися такими особливостями і властивостями, що іноді дивуєшся, на що здатна людська фантазія. Були створені тисячі легенд про тварин.

  Слід зазначити, що в різних регіонах одним і тим же тваринам приписувалися абсолютно різні властивості.

  Повністю

  Розділ:   Міфи   |    Додано:  14.12.2017 22:18    |    Оновлено:  
 4. Чому українці не говорять українською мовою.

  Даний матеріал є виключно суб'єктивною думкою і не претендує на роль істини в останній інстанції.

  Уже саме по собі питання з заголовка «попахує» абсурдом, але тим не менше ...

  Звичайно, при великому бажанні можна знайти матеріали якого - небудь історика, який спираючись на достовірні (чи завжди?) історичні факти, пояснить причину небажання українців говорити рідною мовою. Причому знайдуться і такі, хто з «не менш достовірними» фактами буде доводити, що українців ніколи не існувало взагалі.

  Повністю

  Розділ:   Суспільство   |    Додано:  01.10.2017 18:03    |    Оновлено:  
 5. Русалка - покровителька рослинної сили природи

  Не дивлячись на те, що персонаж русалки сприймається як напівжінка - напівриба (принаймні, в моєму сприйнятті) і вважається мешканкою водних ресурсів, в українській міфології виділяють три основних види русалок:

  Повністю

  Розділ:   Міфи   |    Додано:  02.08.2017 20:59    |    Оновлено:  
 6. Обмін і виведення криптовалют

  У наш час глобальної комп'ютеризації та інтернету все більшу популярність набирають криптовалюта (Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum) і цифрові (електронні) види валют. Відповідно, під цей попит з'являються різного роду сервіси по їх обміну та продажу. Конкуруючи між собою, сервіси по обміну і продажу намагаються привабити потенційних клієнтів, пропонуючи їм більш якісні послуги, ніж у конкурентів.

  Повністю

  Розділ:   Заробіток   |    Додано:  27.04.2017 21:25    |    Оновлено:  10.10.2017 23:43
 7. Як позбутися самовільного відкриття браузера

  Нещодавно, через свою неуважність, встановив досить неприємний вірус. Дія цього вірусу полягала в тому, що через певні проміжки часу в браузері відкривався сайт NEWCITYINWORLD з подальшим переходом на якусь рекламу. Причому, якщо браузер був закритий, він спочатку запускався, а потім вже завантажувалася реклама.

  Повністю

  Розділ:   Корисне   |    Додано:  09.02.2017 21:20    |    Оновлено:  
 8. Політичні «страшилки»

  В останні роки в українському інформаційному просторі з'явилося багато фраз, термінів, понять, які міцно вкоренилися у нашій свідомості. Послухавши, як українських політиків і чиновників, так і з «братньої» сусідньої країни, зрозумів, що чим більше буде інформації, що роз'яснює суть та різницю цих самих часто вживаних слів і фраз, тим менше буде маніпуляцій з боку «слуг народу».

  Повністю

  Розділ:   Суспільство   |    Додано:  27.11.2016 21:47    |    Оновлено:  
 9. Заробіток в інтернеті на Яндекс.Толоці, пасивний заробіток в інтернеті, Payeer-бонуси

  Якщо Ви пробували заробляти на буксах, але часто потрапляли на неякісних рекламодавців, що не оплачували завдання, то спробуйте заробіток з сервісом Яндекс.Толока (Yandeх.Toloka). Сервіс Яндекс.Толока пропонує своїм користувачам заробляти, виконуючи завдання пов'язані з оцінкою і аналізом контенту (класифікація зображень, робота з текстовими фрагментами, пошуковими запитами), з метою поліпшення якості пошуку, розвитку технологій машинного навчання і штучного інтелекту.

  Повністю

  Розділ:   Заробіток   |    Додано:  21.09.2016 21:30    |    Оновлено:  06.11.2018 17:35
 10. Бразильська Олімпіада українців в цифрах

  Для українців Олімпіада в бразильському Ріо, яка проходила з 5 по 21 серпня, стала самою не медальною, починаючи з Атланти 1996 року. Причому такого низького результату не очікували як світові експерти, які прогнозували збірній України місце в 20-ці найсильніших збірних, так і українські експерти. Причини можуть бути різними: складне економічне становище в країні, несприятливий клімат Бразилії і т.п. В результаті 31-е місце в загальному заліку і 11 медалей, з яких 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.

  Повністю

  Розділ:   Спорт   |    Додано:  18.09.2016 19:20    |    Оновлено:  

Partner

Обмен интернет валют

Русская версия


 1. Полезные спортивные правила для повседневной жизни

  Спорт является лишь частью жизнедеятельности человека, поэтому спортивные правила являются жизнью. Но, нередко, когда об этих правилах забывают, и ими не пользуются, тем самым усложняя себе жизнь. Надеюсь, что правила, которые рассмотрены ниже помогут вам в быту.

  Полностью

  Раздел:   Полезное   |    Добавлено:  10.07.2018 00:01   |    Обновлено:  
 2. Общество глазами С. Кинга в романе «Противостояние».

  Так случилось, что я стал горячим поклонником творчества "короля ужасов" Стивена Кинга. Не помню, что побудило меня взяться за чтение его романов, потому что начинал я с «Кладбища домашних животных» и «Адовой кошки», но его рассказы мне очень понравились. Единственное, что сразу мне не понравилось в романах Стивена Кинга, так это то, что 

  Полностью

  Раздел:   Общество   |    Добавлено:  11.04.2018 23:36   |    Обновлено:  
 3. Животный мир в украинской мифологии

  На протяжении многих веков наши предки находились в тесной связи с животным миром (не то, что сейчас). Благодаря этому взаимодействию животные наделялись такими особенностями и свойствами, что порой диву даешься, на что способна человеческая фантазия. Были созданы тысячи легенд о животных.

  Следует отметить, что в разных регионах одним и тем же животным приписывались совершенно разные свойства.

  Полностью

  Раздел:   Мифы   |    Добавлено:  14.12.2017 22:18   |    Обновлено:  
 4. Почему украинцы не говорят на украинском языке.

  Данный материал является исключительно субъективным мнением и не претендует на роль истины в последней инстанции.

  Уже сам по себе вопрос из заголовка «попахивает» абсурдом, но тем не менее…

  Конечно, при большом желании можно найти материалы какого – нибудь историка, который опираясь на достоверные (всегда ли?) исторические факты, объяснит причину нежелания украинцев говорить на родном языке. Причем найдутся и такие, кто с «не менее достоверными» фактами будет доказывать, что украинцев никогда не существовало вообще.

  Полностью

  Раздел:   Общество   |    Добавлено:  01.10.2017 18:03   |    Обновлено:  
 5. Русалка - покровительница растительной силы природы

  Несмотря на то, что персонаж русалки воспринимается как полуженщина – полурыба (по крайней мере, в моем восприятии) и считается обитательницей водных ресурсов, в украинской мифологии выделяют три основных вида русалок:

  Полностью

  Раздел:   Мифы   |    Добавлено:  02.08.2017 20:59   |    Обновлено:  
 6. Обмен и вывод криптовалют

  В наше время глобальной компьютеризации и интернета все большую популярность набирают криптовалюта (Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum) и цифровые (электронные) виды валют. Соответственно, под этот спрос появляются различного рода сервисы по их обмену и продаже. Конкурируя между собой, сервисы по обмену и продаже пытаются завлечь потенциальных клиентов, предлагая им более качественные услуги, чем у конкурентов.

  Полностью

  Раздел:   Заработок   |    Добавлено:  27.04.2017 21:25   |    Обновлено:  10.10.2017 23:43
 7. Как избавиться от произвольного открытия браузера

  Недавно, из-за своей невнимательности, установил довольно неприятный вирус. Действие этого вируса заключалось в том, что через определенные промежутки времени в браузере открывался сайт NEWCITYINWORLD с дальнейшим переходом на какую-то рекламу. Причем, если браузер был закрыт, он сначала запускался, а затем уже загружалась реклама.

  Полностью

  Раздел:   Полезное   |    Добавлено:  09.02.2017 21:20   |    Обновлено:  
 8. Политические «страшилки»

  В последние годы в украинском информационном пространстве появилось много фраз, терминов, понятий, которые прочно укоренились в нашем сознании. Послушав, как украинских политиков и чиновников, так и с «братской» соседней страны, понял, что чем больше будет информации, разъясняющей суть и разницу этих самых часто употребляемых слов и фраз, тем меньше будет манипуляций со  стороны «слуг народа».

  Полностью

  Раздел:   Общество   |    Добавлено:  27.11.2016 21:47   |    Обновлено:  
 9. Заработок в интернете на Яндекс.Толоке, пассивный заработок в интернете, Payeer-бонусы

  Если Вы пробовали зарабатывать на буксах, но часто попадали на некачественных рекламодателей, которые не оплачивали задания, то попробуйте заработок с сервисом Яндекс.Толока(Yandeх.Toloka). Сервис Яндекс.Толока предлагает своим пользователям зарабатывать, выполняя задания связанные с оценкой и анализом контента (классификация изображений, работа с текстовыми фрагментами, поисковыми запросами ), с целью улучшения качества поиска, развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

  Полностью

  Раздел:   Заработок   |    Добавлено:  21.09.2016 21:30   |    Обновлено:  06.11.2018 17:35
 10. Бразильская Олимпиада украинцев в цифрах

  Для украинцев Олимпиада в бразильском Рио, которая проходила с 5 по 21 августа,  стала самой не медальной, начиная с Атланты 1996 года. Причем такого низкого результата не ожидали как мировые эксперты, которые прогнозировали сборной Украине место в 20-ке сильнейших сборных, так и украинские эксперты. Причины могут быть различными: сложное экономическое положение в стране, неблагоприятный климат Бразилии и т.п. В итоге 31-е место в общем зачете и 11 медалей, из которых 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

  Полностью

  Раздел:   Спорт   |    Добавлено:  18.09.2016 19:20   |    Обновлено: