Українська версія


 1. Корисні спортивні правила для повсякденного життя

  Спорт є лише частиною життєдіяльності людини, тому спортивні правила є також життя. Але, нерідко, коли про ці правила забувають, і ними не користуються, тим самим ускладнюючи собі життя. Сподіваюсь, що правила, які розглянуті нижче допоможуть вам у побуті.

  Повністю

  Розділ:   Корисне   |    Додано:  10.07.2018 00:01    |    Оновлено:  
 2. Суспільство очима С. Кінга в романі «Протистояння».

  Так сталося, що я став палким прихильником творчості "короля жахів" Стівена Кінга. Не пам‘ятаю, що спонукало мене взятися за читання його романів, бо починав я з «Кладовища домашніх тварин» та «Адової кицьки», але його розповіді мені дуже сподобалися. Єдине, що одразу мені не сподобалося в романах Стівена Кінга, так це те, що 

  Повністю

  Розділ:   Суспільство   |    Додано:  11.04.2018 23:36    |    Оновлено:  
 3. Тваринний світ в українській міфології

  Протягом багатьох століть наші предки перебували в тісному зв'язку з тваринним світом (не те, що зараз). Завдяки цій взаємодії тварини наділялися такими особливостями і властивостями, що іноді дивуєшся, на що здатна людська фантазія. Були створені тисячі легенд про тварин.

  Слід зазначити, що в різних регіонах одним і тим же тваринам приписувалися абсолютно різні властивості.

  Повністю

  Розділ:   Міфи   |    Додано:  14.12.2017 22:18    |    Оновлено:  
 4. Чому українці не говорять українською мовою.

  Даний матеріал є виключно суб'єктивною думкою і не претендує на роль істини в останній інстанції.

  Уже саме по собі питання з заголовка «попахує» абсурдом, але тим не менше ...

  Звичайно, при великому бажанні можна знайти матеріали якого - небудь історика, який спираючись на достовірні (чи завжди?) історичні факти, пояснить причину небажання українців говорити рідною мовою. Причому знайдуться і такі, хто з «не менш достовірними» фактами буде доводити, що українців ніколи не існувало взагалі.

  Повністю

  Розділ:   Суспільство   |    Додано:  01.10.2017 18:03    |    Оновлено:  
 5. Русалка - покровителька рослинної сили природи

  Не дивлячись на те, що персонаж русалки сприймається як напівжінка - напівриба (принаймні, в моєму сприйнятті) і вважається мешканкою водних ресурсів, в українській міфології виділяють три основних види русалок:

  Повністю

  Розділ:   Міфи   |    Додано:  02.08.2017 20:59    |    Оновлено:  
 6. Обмін і виведення криптовалют

  У наш час глобальної комп'ютеризації та інтернету все більшу популярність набирають криптовалюта (Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum) і цифрові (електронні) види валют. Відповідно, під цей попит з'являються різного роду сервіси по їх обміну та продажу. Конкуруючи між собою, сервіси по обміну і продажу намагаються привабити потенційних клієнтів, пропонуючи їм більш якісні послуги, ніж у конкурентів.

  Повністю

  Розділ:   Заробіток   |    Додано:  27.04.2017 21:25    |    Оновлено:  10.10.2017 23:43
 7. Як позбутися самовільного відкриття браузера

  Нещодавно, через свою неуважність, встановив досить неприємний вірус. Дія цього вірусу полягала в тому, що через певні проміжки часу в браузері відкривався сайт NEWCITYINWORLD з подальшим переходом на якусь рекламу. Причому, якщо браузер був закритий, він спочатку запускався, а потім вже завантажувалася реклама.

  Повністю

  Розділ:   Корисне   |    Додано:  09.02.2017 21:20    |    Оновлено:  
 8. Політичні «страшилки»

  В останні роки в українському інформаційному просторі з'явилося багато фраз, термінів, понять, які міцно вкоренилися у нашій свідомості. Послухавши, як українських політиків і чиновників, так і з «братньої» сусідньої країни, зрозумів, що чим більше буде інформації, що роз'яснює суть та різницю цих самих часто вживаних слів і фраз, тим менше буде маніпуляцій з боку «слуг народу».

  Повністю

  Розділ:   Суспільство   |    Додано:  27.11.2016 21:47    |    Оновлено:  
 9. Заробіток в інтернеті на Яндекс.Толоці, пасивний заробіток в інтернеті, Payeer-бонуси

  Якщо Ви пробували заробляти на буксах, але часто потрапляли на неякісних рекламодавців, що не оплачували завдання, то спробуйте заробіток з сервісом Яндекс.Толока (Yandeх.Toloka). Сервіс Яндекс.Толока пропонує своїм користувачам заробляти, виконуючи завдання пов'язані з оцінкою і аналізом контенту (класифікація зображень, робота з текстовими фрагментами, пошуковими запитами), з метою поліпшення якості пошуку, розвитку технологій машинного навчання і штучного інтелекту.

  Повністю

  Розділ:   Заробіток   |    Додано:  21.09.2016 21:30    |    Оновлено:  06.11.2018 17:35
 10. Бразильська Олімпіада українців в цифрах

  Для українців Олімпіада в бразильському Ріо, яка проходила з 5 по 21 серпня, стала самою не медальною, починаючи з Атланти 1996 року. Причому такого низького результату не очікували як світові експерти, які прогнозували збірній України місце в 20-ці найсильніших збірних, так і українські експерти. Причини можуть бути різними: складне економічне становище в країні, несприятливий клімат Бразилії і т.п. В результаті 31-е місце в загальному заліку і 11 медалей, з яких 2 золотих, 5 срібних і 4 бронзових.

  Повністю

  Розділ:   Спорт   |    Додано:  18.09.2016 19:20    |    Оновлено:  

Partner

Changer.com - Instant Exchanger

Русская версия


 1. Полезные спортивные правила для повседневной жизни

  Спорт является лишь частью жизнедеятельности человека, поэтому спортивные правила являются жизнью. Но, нередко, когда об этих правилах забывают, и ими не пользуются, тем самым усложняя себе жизнь. Надеюсь, что правила, которые рассмотрены ниже помогут вам в быту.

  Полностью

  Раздел:   Полезное   |    Добавлено:  10.07.2018 00:01   |    Обновлено:  
 2. Общество глазами С. Кинга в романе «Противостояние».

  Так случилось, что я стал горячим поклонником творчества "короля ужасов" Стивена Кинга. Не помню, что побудило меня взяться за чтение его романов, потому что начинал я с «Кладбища домашних животных» и «Адовой кошки», но его рассказы мне очень понравились. Единственное, что сразу мне не понравилось в романах Стивена Кинга, так это то, что 

  Полностью

  Раздел:   Общество   |    Добавлено:  11.04.2018 23:36   |    Обновлено:  
 3. Животный мир в украинской мифологии

  На протяжении многих веков наши предки находились в тесной связи с животным миром (не то, что сейчас). Благодаря этому взаимодействию животные наделялись такими особенностями и свойствами, что порой диву даешься, на что способна человеческая фантазия. Были созданы тысячи легенд о животных.

  Следует отметить, что в разных регионах одним и тем же животным приписывались совершенно разные свойства.

  Полностью

  Раздел:   Мифы   |    Добавлено:  14.12.2017 22:18   |    Обновлено:  
 4. Почему украинцы не говорят на украинском языке.

  Данный материал является исключительно субъективным мнением и не претендует на роль истины в последней инстанции.

  Уже сам по себе вопрос из заголовка «попахивает» абсурдом, но тем не менее…

  Конечно, при большом желании можно найти материалы какого – нибудь историка, который опираясь на достоверные (всегда ли?) исторические факты, объяснит причину нежелания украинцев говорить на родном языке. Причем найдутся и такие, кто с «не менее достоверными» фактами будет доказывать, что украинцев никогда не существовало вообще.

  Полностью

  Раздел:   Общество   |    Добавлено:  01.10.2017 18:03   |    Обновлено:  
 5. Русалка - покровительница растительной силы природы

  Несмотря на то, что персонаж русалки воспринимается как полуженщина – полурыба (по крайней мере, в моем восприятии) и считается обитательницей водных ресурсов, в украинской мифологии выделяют три основных вида русалок:

  Полностью

  Раздел:   Мифы   |    Добавлено:  02.08.2017 20:59   |    Обновлено:  
 6. Обмен и вывод криптовалют

  В наше время глобальной компьютеризации и интернета все большую популярность набирают криптовалюта (Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, Ethereum) и цифровые (электронные) виды валют. Соответственно, под этот спрос появляются различного рода сервисы по их обмену и продаже. Конкурируя между собой, сервисы по обмену и продаже пытаются завлечь потенциальных клиентов, предлагая им более качественные услуги, чем у конкурентов.

  Полностью

  Раздел:   Заработок   |    Добавлено:  27.04.2017 21:25   |    Обновлено:  10.10.2017 23:43
 7. Как избавиться от произвольного открытия браузера

  Недавно, из-за своей невнимательности, установил довольно неприятный вирус. Действие этого вируса заключалось в том, что через определенные промежутки времени в браузере открывался сайт NEWCITYINWORLD с дальнейшим переходом на какую-то рекламу. Причем, если браузер был закрыт, он сначала запускался, а затем уже загружалась реклама.

  Полностью

  Раздел:   Полезное   |    Добавлено:  09.02.2017 21:20   |    Обновлено:  
 8. Политические «страшилки»

  В последние годы в украинском информационном пространстве появилось много фраз, терминов, понятий, которые прочно укоренились в нашем сознании. Послушав, как украинских политиков и чиновников, так и с «братской» соседней страны, понял, что чем больше будет информации, разъясняющей суть и разницу этих самых часто употребляемых слов и фраз, тем меньше будет манипуляций со  стороны «слуг народа».

  Полностью

  Раздел:   Общество   |    Добавлено:  27.11.2016 21:47   |    Обновлено:  
 9. Заработок в интернете на Яндекс.Толоке, пассивный заработок в интернете, Payeer-бонусы

  Если Вы пробовали зарабатывать на буксах, но часто попадали на некачественных рекламодателей, которые не оплачивали задания, то попробуйте заработок с сервисом Яндекс.Толока(Yandeх.Toloka). Сервис Яндекс.Толока предлагает своим пользователям зарабатывать, выполняя задания связанные с оценкой и анализом контента (классификация изображений, работа с текстовыми фрагментами, поисковыми запросами ), с целью улучшения качества поиска, развития технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.

  Полностью

  Раздел:   Заработок   |    Добавлено:  21.09.2016 21:30   |    Обновлено:  06.11.2018 17:35
 10. Бразильская Олимпиада украинцев в цифрах

  Для украинцев Олимпиада в бразильском Рио, которая проходила с 5 по 21 августа,  стала самой не медальной, начиная с Атланты 1996 года. Причем такого низкого результата не ожидали как мировые эксперты, которые прогнозировали сборной Украине место в 20-ке сильнейших сборных, так и украинские эксперты. Причины могут быть различными: сложное экономическое положение в стране, неблагоприятный климат Бразилии и т.п. В итоге 31-е место в общем зачете и 11 медалей, из которых 2 золотых, 5 серебряных и 4 бронзовых.

  Полностью

  Раздел:   Спорт   |    Добавлено:  18.09.2016 19:20   |    Обновлено: